خدمات

خدمات
شرکت فولاد فراطرح در حال حاظر بزرگترین وارد کننده آهن آلات صنعتی ذیل با بیشترین مقدار موجودی کالا در کشور می باشد :

    1.تیر آهن بال پهن اروپایی

 European Wide Flange Profile
  mm 100 - 1000 HEA ,HEB

    2.تیر آهن اروپایی

 European I Profile (300 - 600mm) IPE

    3. ناودانی

 European U profile UNP (80-400mm)

    4.ورق مخازن

ST52-3N/S355J2G3

 A516Gr70(Normalized)

 (Nace MR0175, HIC TEST)

    5.ورق مخازن

Plate

 ST37-2 / S235JR

(Thk:50-100mm)

    6. نبشی

 Angel

ST37-2/S235JR (140-250mm

ST52-3/S355JR (100-250mm

    7. ورق آجدار

( Chequared Plate (1.8-120mm