همایش مشتریان هیوندایی استیل

همایش مشتریان هیوندایی استیل
هر ساله شرکت هیوندایی استیل از برترین شرکای تجاری خود در سراسر جهان دعوت می نماید تا در "همایش مشتریان هیوندایی" شرکت نمایند.شرکت فولاد فرا طرح برای هفتمین سال پیاپی به این همایش دعوت شد تا کشور ایران در کنار 22 کشور دیگر نماینده ای در این مراسم داشته باشد.


تاریخ درج : 1398/02/10