دریافت تندیس برتر در کنفرانس ملی برند پایدار توسط معاون محترم رئیس جمهور سرکار خانم دکتر امین زاده

دریافت تندیس برتر در کنفرانس ملی برند پایدار توسط معاون محترم رئیس جمهور سرکار خانم دکتر امین زاده

 کنفرانس ملی برند پایدار توسط اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران هر سال برگزار می گردد. شرکت فولاد فرا طرح از طرف اتاق به عنوان کاندید شرکت در این کنفرانس برگزیده گردید.
خوشبختانه پس از ممیزی نهایی و بررسی های انجام شده ، توانستیم جزء برترین های نهایی انتخاب شویم و موفق به دریافت  تندیس برتر  در کنفرانس ملی برند پایدار از
" معاون محترم  رئیس جمهور سرکار خانم دکتر امین زاده " گردیدیم.  

 
تاریخ درج : 1398/02/10