دریافت تندیس برترین تامین کننده مواد اولیه از شرکت مپنا (بویلر )

دریافت تندیس برترین تامین کننده مواد اولیه از شرکت مپنا (بویلر )
با افتخار اعلام می داریم :
شرکت فولاد فرا طرح موفق به دریافت تندیس برترین تامین کننده مواد اولیه شرکت مپنا(بویلر) در تاریخ 1394.12.05 گردید.
این تندیس، تائیدی بر درستی حرکت مجموعه فولاد فرا طرح در راستای هدف خود که همان ایجاد رابطه برد-برد-برد (مشتری-شرکت-جامعه) می باشد.
این خط مشی در شرکت فولاد فرا طرح درک ، بازنگری و نگهداری می شود .


تاریخ درج : 1398/02/10