سوالات متداول

طرح سوال جدید

  • 1. اطلاعات جهانی فلزات را چگونه می توان بدست آورد؟

    از سایت‌های www.Kitco.com و www.lme.com و www.bloomberg.com می توانید قیمت‌های نقد و آتی انواع مختلف کالاها و فلزات اساسی را به دست آورید. از سایت‌های www.Kitco.com و www.lme.com و www.bloomberg.com می توانید قیمت‌های نقد و آتی انواع مختلف کالاها و فلزات اساسی را به دست آورید.
  • 2. اطلاعات جهانی فلزات را چگونه می توان بدست آورد؟

    از سایت‌های www.Kitco.com و www.lme.com و www.bloomberg.com می توانید قیمت‌های نقد و آتی انواع مختلف کالاها و فلزات اساسی را به دست آورید. از سایت‌های www.Kitco.com و www.lme.com و www.bloomberg.com می توانید قیمت‌های نقد و آتی انواع مختلف کالاها و فلزات اساسی را به دست آورید.

 1